32/85 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 38/1

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

0854857676, 02-1981188

Open 24 hours

SERVICES

โครงการบ้านศรีสุขเมืองทองแบ่งประเภทการให้บริการตามระยะเวลาที่ผู้รับบริการ  เข้ารับบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1) การบริการแบบไปเช้าเย็นกลับ (Day Care) สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการรับบริการเฉพาะช่วงเวลาทำงานปกติ

2) การบริการแบบสถานบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) “ผู้รับบริการที่ต้องการรับบริการโดยอาศัยในบ้านศรีสุขเมืองทองเลยหรืออาศัยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยญาติที่ไม่มีเวลาดูแล จะนำผู้รับบริการมาฝากดูแล และมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว

การบริการของบ้านศรีสุขเมืองทองครอบคลุมการบริการหลักและให้บริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าและหรือผู้รับบริการดังนี้

บริการหลัก

 • บริการดูแลด้านความเป็นอยู่ทั่วไป
 • บริการที่พักค้างคืน

บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ

ดูแลทำความสะอาดของร่างกาย

  ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า

 • ติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นแต่ไม่ได้ให้การรักษาพยาบาล หากมีความเจ็บป่วย

จะบริการนำส่งต่อแผนกคนไข้ของโรงพยาบาลใกล้เคียง

 • กิจกรรมกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ และกิจกรรมตามศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

บริการเสริม

 • บริการรถรับส่งจากบ้าน
 • นำส่งผู้สูงอายุตามแพทย์นัด
 • ทัศนศึกษา
 • บริการด้านจิตใจ เช่น การจัดกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
 • บำบัดในรูปแบบพิเศษต่างๆ เช่น วารีบำบัด เป็นต้น
 • บริการด้านความรู้ข่าวสารใหม่และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การบรรยายจากวิทยากรรับเชิญต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลในการดำเนินชีวิต
 • การบริการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการฌาปนกิจ
Scroll to Top