32/85 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 38/1

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

0854857676, 02-1981188

Open 24 hours

BAANSRISUK

ABOUT US

บริษัท มีศรีสุข จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการโครงการ “บ้านศรีสุขเมืองทอง” ให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากสถานพยาบาลต้องพักฟื้น หรือผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ หรือผู้ที่อยู่โดยลำพังไม่ได้ โดยคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาลหุ้นส่วน ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการการดูแลอย่างแท้จริงด้วยบุคลากรมืออาชีพ คณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความทุกข์ทรมานของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจากคนรับใช้ซึ่งไม่เคยได้รับการอบรมในการดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มักจะทำให้ผู้ถูกดูแลเจ็บปวด ไม่สบายกาย และรำคาญใจ ญาติของผู้สูงวัยเองก็มักจะยุ่งยากลำบากในการควบคุมดูแลหรือสอดส่องการดูแลของคนรับใช้ที่ไม่ได้คุณภาพดังกล่าว ทั้งสภาพบ้านพักอาศัยก็ไม่พร้อมสำหรับความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ตามสภาพของผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทองจึงถูกออกแบบมารองรับผู้ถูกดูแลให้ได้รับความมั่นคงปลอดภัยสะดวกสบายด้วยรูปแบบตามมาตรฐานอย่างโรงพยาบาล แต่อบอุ่นเสมือนอยู่บ้านด้วยไมตรีจิตของทีมผู้ดูแลมืออาชีพที่เอาใจใส่ให้บริการอย่างมาตรฐานพร้อมแบกรับความยุ่งยากลำบากกายและใจของผู้สูงวัยและญาติ เพื่อให้ผู้ถูกดูแลได้รับความสุขสะดวกสบายกายและใจ อันจะตามมาด้วยความสุขสบายกายและใจของญาติ
ผู้สูงวัยหรือผู้ที่จะรับบริการดูแลแต่ละราย จะได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพจากทีมหุ้นส่วนแพทย์พยาบาล วินิจฉัยอาการรวมทั้งสุขภาพกายใจภายในสามวันแรกเข้า เพื่อป้องกันโรคติดต่อ อันจะยังถึงความปลอดภัยของทุกท่านในบ้านศรีสุขเมืองทอง เพื่อวางแผนการให้บริการดูแล โดยแพทย์พยาบาลจะคอยตรวจเช็คพัฒนาการ การฟื้นฟูสุขภาพกายใจทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง หากมีความจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม จะประสานงานกับญาติและส่งต่อสถานพยาบาลที่ญาติต้องการหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร็วพลัน

OUR SERVICES

“บ้านศรีสุขเมืองทอง” บริหารจัดการโดยทีมหุ้นส่วนแพทย์พยาบาลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญการดูแล
พร้อมระบบพักอาศัยอย่างอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยหรือผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อันจะยังผลให้ผู้ใกล้ชิดและครอบครัวมีความสุขกายสบายใจ เมื่อมอบคนที่ตนรักให้มาอยู่ภายใต้การดูแลอย่างดีของทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ หรือผู้มากด้วยประสบการณ์ในการดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

– รับประเมินสุขภาพ เพื่อวางแผนการดูแลร่วมกับทีมแพทย์พยาบาล
– บริการอาหาร ของว่าง ให้อาหารทางสาย ตามหลักโภชนาการและประเภทโรค
– ดูแลการให้ยาตามคำสั่งแพทย์
– ดูแลความสะอาดร่างกายและเครื่องนุ่งห่มที่จัดให้สวมใส่ รวมทั้งกิจวัตรประจำวันอื่นๆ
– ส่งเสริมให้มีการเข้าสังคมและร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร้องรำทำเพลง ดูหนังฟังเพลง แอโรบิค สนทนาธรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสมและอัธยาศัยของผู้รับบริการแต่ละท่าน
– กายภาพบำบัดและอุปกรณ์กระตุ้นส่งเสริมสุขภาพกาย ผ่อนคลายและพัฒนาสุขภาพจิต
– ห้องพักที่มีทั้งแอร์ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี ลำโพงตามสาย ปุ่มกดเรียกฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่จำเป็น

Scroll to Top